Ông Nguyễn Hồng Sơn

Th.Sĩ QTKD


Thành viên HĐQT

 

Ông Nguyễn Hồng Sơn tốt nghiệp Thạc Sĩ QTKD và được bổ nhiệm vào chức danh TV HĐQT Saigon Water từ tháng 11/2013. Ngoài ra, Ông Sơn, hiện đang là Tổng giám đốc công ty CP đầu tư Việt Nam Ô Man từ năm 2010 đến nay.

Trước khi gia nhập công ty Viêt Nam Ô Man, Ông Nguyễn Hồng Sơn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thực phẩm Việt Nam từ năm 2000 đến nay.

Ngoài các chức danh trên, Ông Sơn hiện còn đảm nhiệm các chức vụ khác như : TV HĐQT công ty CP Thuỷ điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh, TV HĐQT công ty CP bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec.