Nhà đầu tư

Saigon Water ý thức được rằng thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch cho công chúng, nhà đầu tư là cách thức công ty tôn trọng cổ đông và tạo nên uy tín, hình ảnh tích cực của mình. Và cũng chính nhờ đó mà công ty dành được niềm tin lớn hơn của thị trường và từ đó nâng cao giá trị thương hiệu Saigon Water.

Vì vậy, Saigon Water rất chú trọng đến công tác Quản trị công ty – tập trung cơ cấu và các chính sách, quy trình nhằm đảm bảo tinh thần trách nhiệm và tính giải trình cao; qua đó mang đến sự công bằng và minh bạch cho các cổ đông và nhà đầu tư, cũng như các chủ thể khác tham gia vào quá trình kinh doanh của công ty.