Giải pháp tổng thể

Giải pháp Tổng thể cho ngành nước do Saigon Water cung cấp là giải pháp toàn diện cho dự án từ giai đoạn phát triển – thiết kế – chế tạo –mua sắm và lắp đặt – vận hành và chuyển giao.

Giải pháp tổng thể cho ngành nước thể hiện mục tiêu hoạt động luôn hướng về khách hàng và cộng đồng thông qua việc mang đến một cuộc sống chất lượng và tiện nghi hơn do Saigon Water đề ra.

Với Giải pháp tổng thể cho ngành nước, Saigon Water có năng lực thực hiện các dự án trong lĩnh vực hạ tầng nước bao gồm:

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN (INVESTMENT): Phân tích, đề xuất và cung cấp các giải pháp tài chính cho các dự án đầu tư xây dựng các nhà máy cấp nước sạch và xử lý nước thải ở các thành phố; Phát triển dự án; Đầu tư & tư vấn đầu tư dự án; Quản lý đầu tư.

TỐI ƯU HÓA QUẢN LÝ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ (ENGINEERING): Thông qua công ty con Enviro và mạng lưới đối tác công nghệ uy tín trên khắp thế giới, Saigon Water có khả năng cung cấp những giải pháp công nghệ hiện đại nhất, hiệu quả và phù hợp với điều kiện riêng biệt của từng địa phương tại Việt Nam.

DỊCH VỤ VẬN HÀNH – BẢO TRÌ (O&M)Saigon Water cung cấp dịch vụ Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch do công ty đầu tư và của các đối tác khác với mục tiêu giảm tiêu hao trên đường ống cung cấp, nâng công suất hoạt động tối đa của các nhà máy để tăng cường hiệu quả kinh tế.