Đầu tư

GIẢI PHÁP CHO CÁC ÐÔ THỊ – PHÙ HỢP NHU CẦU TỪNG ÐỊA PHƯƠNG

Việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị để góp phần giải quyết sự phát triển dân số ở khu vực đô thị, phát triển công nghiệp và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường nước đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Các mô hình đầu tư của Saigon Water là các giải pháp phù hợp cho từng địa phương, với các chính sách kinh tế của chính phủ.

Tiềm lực tài chính:

Với quy mô vốn điều lệ gần 600 tỷ đồng, Saigon Water tự tin đồng hành cùng đối tác trong các dự án phát triển hạ tầng nước và môi trường.

Sở hữu kinh nghiệm dày dạn từ việc triển khai các dự án đã qua, cũng như trong việc huy động vốn để phát triển các dự án cơ sở hạ tầng có qui mô lớn, đặc biệt là ngành nước, Saigon Water đã tạo dựng mối liên hệ tốt và chặt chẽ với các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước nên  Saigon Water có năng lực huy động các nguồn vốn với chi phí hợp lý cho các dự án mới trong tương lai.

Khả năng quản trị dự án và quản lý tài sản:

Với danh mục dự án đã tham gia, Saigon Water đã thiết lập bộ máy quản trị chuyên trách không chỉ nhằm mục tiêu quản lý hiệu quả danh mục đầu tư mà còn tạo giá trị gia tăng cho các dự án thông qua:

–          Hoạt động hỗ trợ kỹ thuật tối ưu hóa năng  lực vận hành;

–          Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản trị tài chính như tái cơ cấu tài chính, huy động vốn để đầu tư phát triển.

Loại hình đầu tư

– Đầu tư sở hữu kinh doanh
– Đầu tư BOT
– Đầu tư BTO
– Đầu tư BT
– Và các loại hình đầu tư phù hợp khác.

Saigon Water còn có thể cung cấp trọn gói mô hình FDBO cho các dự án tiềm năng, bao gồm Đầu tư, Thiết kế, Xây dựng và vận hành.

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỰ ÁN MỚI

+         Nhà máy nước Sài Gòn – Pleiku (Tỉnh Gia Lai)

+         Nhà máy nước Tân Hiệp 2 (TP. HCM)

KINH NGHIỆM QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÀI SẢN

+         Nhà máy nước Dankia 2 (Tỉnh Lâm Đồng) thuộc Công ty cổ phần nước Saigon – Dankia

+         Công ty cổ phần kỹ thuật Enviro

+         Nhà máy nước BOO Nước Thủ Đức (TP. HCM) thuộc Công ty Cổ phần BOO nước Thủ Đức