Vận hành – bảo dưỡng

Dịch vụ vận hành – bảo dưỡng tại các nhà máy nước trên thế giới đang được chuyên nghiệp hóa và ưu tiên hơn so với xu hướng tự thực hiện trước kia. Tại các nước đang phát triển và riêng tại Việt Nam, khi chủ đầu tư đảm nhiệm công tác vận hành – bảo dưỡng nhà máy, hiệu quả đạt được chưa cao và thiếu độc lập với công tác đầu tư quản lý.

Tại các nước phát triển, nhà cung cấp dịch vụ vận hành – bảo dưỡng độc lập không chỉ tối ưu hóa hiệu quả đầu tư mà còn hợp lý hóa chi phí vận hành ở mức độ tối đa. Đồng thời, quy trình quản lý, bảo trì, phòng ngừa được áp dụng chặt chẽ, giúp quản lý tài sản hiệu quả, giữ công trình lâu bền.

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro – đơn vị thành viên của Saigon Water – là đơn vị tiên phong của Việt Nam đã ứng dụng thành công công nghệ điều khiển SCADA cho các công trình xử lý nước mà đơn vị từng thi công, cải tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành sản xuất và cung cấp nước sạch.

Hệ thống SCADA có cấu trúc tập trung, với khả năng quản lý và truy cập thông tin dưới dạng số hóa, theo các tiêu chuẩn quốc tế và các giao thức công nghiệp (protocol), là giải pháp cho yêu cầu cấp bách về việc nâng cao hiệu quả trong vận hành các nhà máy của doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung cấp nước sạch.

 

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

+     Nhà máy nước Dĩ An giai đoạn II – III

+     Nhà máy nước Tân Hiệp giai đoạn II

+     Nhà máy nước Quảng Tế

+     Nhà máy nước BOO Thủ Ðức

+     Nhà máy nước Ðankia II

+     Nhà máy xử lý nước thải Sóc Trăng