Tổ chức

Đội ngũ nhân sự lãnh đạo, điều hành công ty là những người chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn xuất sắc, có uy tín trong ngành và đã dày dạn trải nghiệm trong các lĩnh vực, dự án có liên quan đến hoạt động của Saigon Water như phát triển dự án, huy động vốn đầu tư, triển khai các dự án hạ tầng nước có công suất hàng đầu Việt Nam. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung “kiến tạo cho cộng đồng những công trình hạ tầng nước thông qua giải pháp toàn diện và hiệu quả”