Nhà máy nước Saigon - Pleiku

Dự án Mở rộng hệ thống cấp nước Thành phố Pleiku, Công suất 30.000 m3 / ngày
Địa điểm Pleiku, Gia Lai
Công suất 30.000 m3/ngày
Tình trạng Đang vận hành
Thời gian hoàn thành Năm 2015

pleiku