Bà Giao Thị Yến

Tiến sĩ QTKD


Phó chủ tịch thường trực HĐQT

 

Bà Giao Thị Yến tốt nghiệp tiến sĩ Quản Trị Kinh doanh và được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water) từ tháng 07/2010 đến nay.

Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2009, bà Yến là
 Chuyên gia tư vấn độc lập của Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam và của World Bank ở Việt Nam.

Trước năm 2008, bà đảm đương chức danh Tổng giám đốc quỹ HIFU, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM
( CII), đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BOO nước Thủ Đức 
từ năm 2000 đến năm 2007.

Từ năm 2000 trở về trước, Bà Giao Thị Yến làm việc tại Ban Tài chính Quản trị Thành ủy TP.HCM với chức danh Phó trưởng ban và làm việc ở công ty Dịch vụ Tổng hợp Saigon, đảm trách vị trí Phó Giám đốc phụ trách tài chánh và đầu tư.

Hiện nay, ngoài các chức vụ tại Saigon Water, Bà Yến đang là TV HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Thực phầm Cholimex.